Sectie-indeling

De basis van ieder parkeeronderzoek is een optimale en gedetailleerde sectie-indeling. Dit zorgt ervoor dat er in een onderzoeksgebied op een gedetailleerd niveau inzicht kan worden geboden in de parkeergedragingen. Secties zijn wegvakken, over het algemeen van kruispunt tot kruispunt, en parkeerterreinen. Het belangrijkste uitgangspunt is dat een sectie een goed beeld geeft van de parkeersituatie.