Producten

Basis

Onze producten zijn opgedeeld in basisproducten en optionele producten. De basis van een parkeeronderzoek is een optimale sectie-indeling met bijbehorende parkeercapaciteit (beschikbare parkeerplaatsen). Indien u zelf de sectie-indeling met bijbehorende parkeercapaciteit wilt aanleveren dan is dit mogelijk. Echter ontvangen wij wel graag van te voren een voorbeeldbestand zodat kan worden bepaald of wij hierop kunnen verder borduren in de uitvoering. Vervolgens is het mogelijk om te kiezen voor één of meerdere type parkeeronderzoeken: parkeerdruk, parkeermotief en/of parkeerduur. Bij uitvoering van een parkeermotief- en/of parkeerduuronderzoek zal in alle gevallen ook de parkeerdruk worden bepaald.

Na afronding van de uitvoering van het onderzoek leveren wij een visualisatie van de sectie-indeling op. Daarnaast wordt er een dataset (Excel) aangeleverd met alle onderzoeksresultaten inclusief de capaciteit op sectie-niveau.

Opties

Het is mogelijk om het parkeeronderzoek (basis) uit te breiden met GIS visualisaties, aanvullende analyses en/of een rapportage.