Analyse herkomst parkeerders

Een parkeeronderzoek kan optioneel worden uitgebreid met een herkomstanalyse. Het is mogelijk om van de geparkeerde voertuigen de herkomst te bepalen op postcode 4 of 6 niveau (geanonimiseerd). Dit is uitsluitend mogelijk indien de uiteindelijke opdrachtgever een overheidsinstantie betreft. Middels een analyse is het mogelijk om overzichtelijk in beeld te brengen waar parkeerders vandaan komen. Dit kan bijvoorbeeld worden onderverdeeld in de categorieën: zelfde postcode, zelfde buurt, zelfde stad, rest van Nederland. Dit kan in overleg worden bepaald. Een herkomstanalyse kan helpen bij het bepalen van een geschikt parkeerbeleid. Ook is het interessant voor bijvoorbeeld ondernemers binnen een onderzoeksgebied om te achterhalen waar bezoekers vandaan komen. Dit is uitsluitend mogelijk indien de uiteindelijke opdrachtgever een overheidsinstantie betreft.