Parkeercapaciteitsonderzoek

Het bepalen van de huidige parkeercapaciteit in een onderzoeksgebied vormt de basis van een parkeeronderzoek. Deze gegevens zijn noodzakelijk om uitspraken te doen over de bezettingsgraden.

De parkeercapaciteit kan op verschillende niveau’s worden bepaald: De meest toegepaste vorm is op sectie-niveau* of op parkeervakniveau.

*sectie: Secties zijn wegvakken, over het algemeen van kruispunt tot kruispunt, en parkeerterreinen. Het belangrijkste uitgangspunt is dat een sectie een goed beeld geeft van de parkeersituatie. Door de onderverdeling in secties te maken kunnen de onderzoeksresultaten op het gedetailleerde sectieniveau worden weergegeven.

Sectie-niveau:

Parkeercapaciteit op sectieniveau houdt in dat er wordt achterhaald hoeveel verschillende parkeerplaatsen er aanwezig zijn in een sectie, uitgesplitst naar de verschillende typen parkeergelegenheden (straatparkeren, parkeervakken, laden en lossen etc.).

Vervolgens worden de onderzoeksresultaten ook op sectieniveau weergegeven. Door meerdere secties met elkaar te combineren ontstaat er inzicht in de onderzoeksresultaten van een gebied.

Parkeervakniveau:

Een andere mogelijkheid is het bepalen van de parkeercapaciteit op parkeervakniveau. Hierbij wordt per sectie de exacte locatie van alle verschillende typen parkeergelegenheden achterhaald. Hierdoor is het dus ook mogelijk om de onderzoeksresultaten weer te geven op parkeervakniveau.

Standaard wordt uitgegaan van parkeercapaciteit op sectie-niveau. Door de scantechnieken zijn echter nauwkeurigere onderzoeken op parkeervakniveau mogelijk. Indien dit gewenst is, vernemen wij dit graag.