Parkeermotiefonderzoek

In aanvulling op een parkeerdrukonderzoek is het mogelijk om de motieven van de geparkeerde voertuigen te bepalen. De motieven worden bepaald door de geregistreerde kentekens van verschillende registratiemomenten met elkaar te vergelijken. Er wordt standaard onderscheid gemaakt in de motieven: wonen, werken (lang parkeerders) en bezoeken (kort parkeerders).

Met een parkeermotiefonderzoek is goed inzicht te verkrijgen in het feitelijke gebruik van de parkeerplaats. Het verloop van de parkeermotieven zijn voor verschillende momenten van de dag in beeld te brengen.

Dit onderzoek is vooral effectief voor de inschatting van de consequenties bij een wijziging van het parkeerregime.