Analyse vergunninghouders

Hierbij wordt onderzocht of vergunningshouders op de aangewezen plekken staan of dat deze plekken door andere parkeerders worden ingenomen. Dit is uitsluitend mogelijk indien de uiteindelijke opdrachtgever een overheidsinstantie betreft.