Parkeerdrukonderzoek

Bij een parkeerdrukonderzoek wordt, per registratiemoment, het aantal geparkeerde voertuigen in het onderzoeksgebied geteld. Door deze resultaten af te zetten tegen het huidige parkeeraanbod, oftewel de parkeercapaciteit, ontstaat inzicht in de bezettingsgraden en restcapaciteit. Omdat ook de kentekens van de voertuigen worden gescand zijn uitspraken te doen over bijvoorbeeld het aantal geparkeerde elektrische voertuigen, busjes of dieselauto’s.