Parkeerduuronderzoek

Bij dit type onderzoek worden de kentekens van de geparkeerde voertuigen ieder uur geregistreerd (of ander vast interval zoals 30 minuten). Door de geregistreerde kentekens van iedere ronde met elkaar te vergelijken ontstaat er inzicht in de minimale en maximale parkeerduur van een voertuig. Deze methode is onder meer te gebruiken voor het opstellen en evalueren van het parkeerbeleid.