Inventarisatie laadpaal

Een laadpaalinventarisatie onderzoekt waar openbare laadpalen staan in samenhang met de geparkeerde elektrische auto’s. Dit geeft een duidelijk beeld waar laadpalen staan en waar laadpalen nog geplaatst zouden kunnen worden. Het instrument voor een gedegen laadpaalbeleid.