Betalingsbereidheidsonderzoek

Een steekproefsgewijs onderzoek naar de aanwezigheid en geldigheid van de betalings- en vergunningsbewijzen in voertuigen levert nuttige informatie op voor de handhaving van bijvoorbeeld een betaald parkeren regime.

Steeds meer gemeenten zijn bezig om het parkeren volledig digitaal te maken. Een scanonderzoek geeft hiermee inzicht in de betalingsbereidheid. Dit onderzoek kan alleen worden uitgevoerd in samenwerking met een parkeerplaatsbeheerder zoals een gemeente.